Съобщение Уважаеми родители,

Таксата правоучастие за събеседване за ПУК е 30 лева с ДДС. 
Плащане - в офиса на училището в деня на събеседването.

.

          Уважаеми родители,

    Моля преминете по връзката "Sign up", попълнете регистрационната форма и изпратете информацията с натискането на бутона "Sign up". Посетете Вашата пощенска кутия и проверете за получен имейл от платформата за прием с връзка за активиране. Преминете по тази връзка, или я копирайте в адресното поле на браузър, за да активирате Вашия потребителски профил. След успешно активиране ще можете да влезете в платформата със зададените от Вас при регистрацията потребителско име и парола.

След влизане в платформата, от главното меню изберете  "Попълване на документи", изберете заявление от таб-менюто за подготвителен клас или първи клас, попълнете данните в полетата и запазете информацията с бутона "Update" в края на формата.


Получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия работен ден.

Информация за входящ номер, дата за явяване и всичко свързано с кандидатстването, моля, проверявайте само във Вашето заявление в платформата. Информация по имейл или телефон няма да бъде предоставяна.