Уважаеми родители,

информираме ви, че изпитът по математика за прием в 3 (трети) клас на ЧНУ „Питагор“ ще се състои на 7 юни 2020, неделя, от 13 ч. Таксата за участие в изпита за 3 клас е 25 лв. и се заплаща на място в касата на училището, в деня на изпита 07.06.2020 г. Учениците трябва да дойдат в училище в 12:30 ч.

Изпитът за 3 клас е с продължителност два часа и половина.

ЧНУ "Питагор"обявява едно свободно място за 3 клас за учебната 2020/2021 година.

За останалите класове няма свободни места.
Електронната платформа за регистриране на кандидатите  ще бъде отворена от 23.05.2020г до 31.05.2020г вкл.
Очаквайте допълнителна информация за датата за изпит по математика за 3 клас, както и за процедурата по кандидатстване, която ще е съобразена с епидемиологичната обстановка в страната.
От Ръководството 

Уважаеми родители,

Моля преминете по връзката "Sign up", попълнете регистрационната форма и изпратете информацията с натискането на бутона "Sign up". Посетете Вашата пощенска кутия и проверете за получен имейл от платформата за прием с връзка за активиране. Преминете по тази връзка, или я копирайте в адресното поле на браузър, за да активирате Вашия потребителски профил. След успешно активиране ще можете да влезете в платформата със зададените от Вас при регистрацията потребителско име и парола.

След влизане в платформата, от главното меню изберете  "Попълване на документи", изберете заявление от таб-менюто за подготвителен клас или първи клас, попълнете данните в полетата и запазете информацията с бутона "Update" в края на формата.

Уважаеми родители,
Получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия работен ден.

Информация за входящ номер, дата за явяване и всичко свързано с кандидатстването, моля, проверявайте само във Вашето заявление в платформата. Информация по имейл или телефон няма да бъде предоставяна.