Съобщение Уважаеми родители,

Таксата за явяване на приемен изпит по математика за втори и трети клас е 30 лв.
Моля платете тази такса по банков път в новата сметка на училището:
Частно основно училище "Питагор"

             IBAN:        BG 86 NASB 9620 1010 9468 01

             BIC:           NASBBGSF

                  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

 

.

     Важно! Уважаеми родители,

     Поради големия интерес към ЧОУ " Питагор" и новите паралелки втори и трети клас за учебната 2021/2022 г платформата за прием ще бъде отворена още на 10.03.2021 г. 
Изпитът по математика ще бъде на 18.04.2021 година в сградата на ПЧМГ с начало в 9:00 часа.

          Уважаеми родители,

    Моля преминете по връзката "Sign up", попълнете регистрационната форма и изпратете информацията с натискането на бутона "Sign up". Посетете Вашата пощенска кутия и проверете за получен имейл от платформата за прием с връзка за активиране. Преминете по тази връзка, или я копирайте в адресното поле на браузър, за да активирате Вашия потребителски профил. След успешно активиране ще можете да влезете в платформата със зададените от Вас при регистрацията потребителско име и парола.

След влизане в платформата, от главното меню изберете "Попълване на документи", от отворената нова страница от таб-менюто изберете необходимото заявление за подготвителен клас или първи клас, попълнете данните в полетата и запазете информацията с натискане на бутона "Update" в долната част на формата.


Получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия работен ден.

Информация за входящ номер, дата за явяване и всичко свързано с кандидатстването, моля, проверявайте само във Вашето заявление в платформата. Информация по имейл или телефон няма да бъде предоставяна.