Уважаеми родители,

    Моля преминете по връзката "Sign up", попълнете регистрационната форма и изпратете информацията с натискането на бутона "Sign up". Посетете Вашата пощенска кутия и проверете за получен имейл от платформата за прием с връзка за активиране. Преминете по тази връзка, или я копирайте в адресното поле на браузър, за да активирате Вашия потребителски профил. След успешно активиране ще можете да влезете в платформата със зададените от Вас при регистрацията потребителско име и парола.

След влизане в платформата, от главното меню изберете "Попълване на документи", от отворената нова страница от таб-менюто изберете необходимото заявление, попълнете данните в полетата и запазете информацията с натискане на бутона "Update" в долната част на формата.


Получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия работен ден.

Информация за входящ номер, дата за явяване и всичко свързано с кандидатстването, моля, проверявайте само във Вашето заявление в платформата. Информация по имейл или телефон няма да бъде предоставяна.