Уважаеми родители,

Моля преминете по връзката "Sign up", попълнете регистрационната форма и изпратете информацията с натискането на бутона "Sign up". Посетете Вашата пощенска кутия и проверете за получен имейл от платформата за прием с връзка за активиране. Преминете по тази връзка, или я копирайте в адресното поле на браузър, за да активирате Вашият потребителски профил. След успешно активиране ще можете да влезете в платформата със зададените от Вас при регистрацията потребителско име и парола.

След влизане в платформата, от главното меню изберете  "Попълване на документи", изберете заявление от таб-менюто за подготвителен клас или първи клас, попълнете данните в полетата и запазете информацията с бутона "Update" в края на формата.

Уважаеми родители,
Получаването на входящ номер не е автоматичен процес. Същият се дава от администратор, след обработване  на подадените данни, което може да забави процеса до следващия работен ден.