Съобщение Уважаеми родители,

Прием за предучилищен клас в ЧОУ " Питагор" за учебната 2023/2024 година. 
Такса правоучастие в обследването от психолога на училището - 30 лв, платими в деня на обследването в офиса на училището или по банков път:
 
IBAN: BG 86 NASB 9620 1010 9468 01
BIC: NASBBGSF
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
 
Информация относно датата, часа на обследването и резултатите на детето ще получавате само и единствено през тази платформа. Моля следете този канал на комуникация.
 
От ръководството