Съобщение Уважаеми родители,

Таксата за явяване на приемен изпит по математика за втори и трети клас е 30 лв.
Моля платете тази такса по банков път в новата сметка на училището:
Частно основно училище "Питагор"

             IBAN:        BG 86 NASB 9620 1010 9468 01

             BIC:           NASBBGSF

                  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

 

.