На 20.01.2019 г. от 11.00 ч. ще се проведе първият етап от прием за 1 клас.
Желателно е децата да бъдат доведени 15 минути по-рано.
Таксата ще може да заплатите на място.

Рилка Миланова
Администратор ПЧМГ и ЧНУ "Питагор"