Съобщение Уважаеми родители,

     Таксата  за правоучастие в изпита за подготвителен учубен клас е 20 лв.