Съобщение Уважаеми родители,

Такса правоучастие в обследването от психолога на училището - 30лв, платими в деня на обследването в офиса на училището.