ЧНУ "Питагор"обявява едно свободно място за 3 клас за учебната 2020/2021 година.

За останалите класове няма свободни места.
Електронната платформа за регистриране на кандидатите  ще бъде отворена от 23.05.2020г до 31.05.2020г вкл.
Очаквайте допълнителна информация за датата за изпит по математика за 3 клас, както и за процедурата по кандидатстване, която ще е съобразена с епидемиологичната обстановка в страната.
От Ръководството