Уважаеми родители,

информираме ви, че изпитът по математика за прием в 3 (трети) клас на ЧНУ „Питагор“ ще се състои на 7 юни 2020, неделя, от 13 ч. Таксата за участие в изпита за 3 клас е 25 лв. и се заплаща на място в касата на училището, в деня на изпита 07.06.2020 г. Учениците трябва да дойдат в училище в 12:30 ч.

Изпитът за 3 клас е с продължителност два часа и половина.